Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 59 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Τράπεζα Της Ελλάδος

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

ΑιτήσειςΤράπεζα Της Ελλάδος

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr  . Εκεί είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών. Mετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξής:

  • οι κάτοχοι ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους. Kαι μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  • οι κάτοχοι δύο (2) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση δύο (2) πλασματικών ετών. Kαι μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  • οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών (3) πλασματικών ετών. Kαι μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.
  • Στους κατά τα ανωτέρω εντασσόμενους δεν θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της Τράπεζας για προσμέτρηση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω πτυχίων, δεδομένου ότι θα έχουν τύχει προσμέτρησης πλασματικού χρόνου λόγω των τίτλων σπουδών τους κατά την ένταξή τους.

Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 – 14:00) στα τηλέφωνα:

  • 210 3202054
  • 210 3202058
  • 210 3202069
  • 210 3202094

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη 2/2021

Αίτηση

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

Φοιτητικά Συγγράμματα 2021-22: Ξεκινούν Οι Δηλώσεις

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021: Ηλεκτρονικά Οι Αιτήσεις