organosi-spoudwn


Οι σπουδές στα T.E.I, είναι οργανωμένες με βάση εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά είναι μαθήματα ειδικότητας ενώ τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές και σχετίζονται με συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Τα προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, τα οποία διαχωρίζονται σε επτά διδακτικά και το όγδοο, που περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση, στη διάρκεια του οποίου εκπονείται και η Πτυχιακή Εργασία.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση τον φόρτο εργασίας του σπουδαστή για κάθε μάθημα και χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων ECTS (European Credit Tranfer System).

Οι πιστωτικές ή διδακτικές μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε κάθε μάθημα, εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε σπουδαστή. Σε ένα γενικό πλαίσιο, μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα κάθε Τμήματος. Κάθε τυπικό εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα με συνολικά 30 διδακτικές μονάδες.

Οι διδακτικές μονάδες ECTS αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνουν τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό, αποτιμώντας ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου.

Διδακτικές μονάδες επίσης κατανέμονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών που αποτελούν μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών. Οι διδακτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές μόνον όταν αυτοί έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Φοίτηση

Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

 • Θεωρητική (ή από έδρας διδασκαλία),
 • Σεμινάρια,
 • Φροντιστήρια,
 • Ασκήσεις πράξης,
 • Εργαστηριακές ασκήσεις,
 • Ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τη δήλωση τους και η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

Εξετάσεις περιόδου

Για τα μαθήματα που διεξάγονται σε κάθε εξάμηνο υπάρχει μία εξεταστική περίοδος και μία επαναληπτική εξέταση. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για την κάθε εξεταστική περίοδο.

Για το Χειμερινό εξάμηνο η εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, ενώ η επαναληπτική τον Σεπτέμβριο.

Για το Εαρινό εξάμηνο η εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται τον Ιούνιο αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική πραγματοποιείται τον μήνα Σεπτέμβριο.

Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που επέλεξε με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων που υπέβαλε στην αρχή του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη των διδασκόντων των μαθημάτων. Η διάρκεια της επεξεργασίας των θεμάτων κατά την γραπτή εξέταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχτηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου 4009/11 (άρθρο 80, παρ. 9) το ανώτατο όριο φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) είχαν συμπληρώσει φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 18 εξαμήνων, θεωρείται ότι χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) είχαν συμπληρώσει φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 12 εξαμήνων, θεωρείται ότι χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Γ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) είχαν συμπληρώσει φοίτηση διάρκειας μικρότερης των 12 εξαμήνων, θεωρείται ότι χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν 16 εξάμηνα φοίτησης.

Δ) Οι εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά έχουν ως ανώτατη διάρκεια φοίτησης τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή συνολικά 12 εξάμηνα.

Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης), με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν και πάντως όχι για περισσότερα από 8 εξάμηνα.Μετά την λήξη της διακοπής σπουδών οι σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

Οι βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα εκφράζονται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακεραίας μονάδας. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα, το μάθημα επαναλαμβάνεται.

Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ο βαθμός της τελικής εξέτασης στο μάθημα.

Ο τελικός βαθμός μικτού μαθήματος προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, αφού πολλαπλασιαστούν με τους συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 ως 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1) αντίστοιχα. Η βαθμολογία εργαστηριακού μαθήματος ή εργαστηριακού μικτού μαθήματος διαμορφώνεται σύμφωνα με τους εξής δύο τρόπους:

 • ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξάγει με επιτυχία ή
 • οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση τις διδακτικές μονάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα προαιρετικά μαθήματα.

Ο χαρακτηρισμός του βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. καθορίζεται ως εξής:

 • από 0 έως 4,9: «κακώς»
 • από 5 έως 6,9: «καλώς»
 • από 7 έως 8,4: «λίαν καλώς»
 • από 8,5 έως 10: «άριστα»

Πτυχιακή

Σπουδαστές του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών, διεξάγεται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος τα οποία και αποφασίζουν για το βαθμό που θα δοθεί. Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται με 20 Δ.Μ.

Πρακτική άσκηση

Οι σπουδαστές του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σχετική με το επάγγελμα τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Έχει διάρκεια ένα εξάμηνο σπουδών, το 8ο, και εκπονείται παράλληλα με την πτυχιακή εργασία.

 • Εποπτεύεται, τόσο από μέλος Ε.Π του Τμήματος, όσο και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
 • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση του ασκούμενου σπουδαστή στο ΙΚΑ.
 • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν κατά τη διάρκεια της άσκησης οι ασκούμενοι διαπιστώσουν ότι δεν ασχολούνται με θέματα της ειδικότητας τους οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στους υπεύθυνους, οι οποίοι και θα αποφασίσουν αν συντρέχει λόγος αλλαγής της εργασίας.