Μεταπτυχιακά-ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας & ΤΕΦΑΑ Σερρών

Για την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές απαιτήσεις, πολλές φορές δεν αρκεί μόνο ένα πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σου δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνεις τις γνώσεις και να εξειδικευτείς στον τομέα σου.

Ενημερώσου για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και αξιοποίησε την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Ένας τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να σου ανοίξει πόρτες για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με μεγαλύτερες απολαβές. Ανέβασε τον πήχη των στόχων σου και υλοποίησε τους με την βοήθεια έμπειρων και εξειδικευμένων καθηγητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η γνώση είναι δύναμη! Απόκτησέ την και κατάκτησε την κορυφή.

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η μεθοδολογική εμβάθυνση τους στο χώρο της διοίκησης εκκλησιαστικών μονάδων και η ανάπτυξη σύγχρονων κοινωνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων με βάση τις αξίες, το ήθος και τη δεοντολογία. Μεταπτυχιακά-ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας & ΤΕΦΑΑ Σερρών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη, με γνώσεις και δεξιότητες, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γενικές αρχές της Διοικητικής Επιστήμης και των ειδικών κατά περίπτωση σύγχρονων εργαλείων, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, αλλά και να προετοιμάσει ηγέτες, με ξεχωριστές ηθικές, ανθρώπινες και επαγγελματικές αξίες, εργατικούς, με οράματα και υψηλούς στόχους, αλλά και προσγειωμένους στην πραγματικότητα, με ωριμότητα, απλή λογική και εφαρμοσμένη σκέψη, που θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά, να καινοτομούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολύπλοκη επιχειρηματική αβεβαιότητα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης, που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1 ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εφαρμογές της πληροφορικής αποτελούν ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία αλλά και την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως.

Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στηνΕφαρμοσμένη Πληροφορική.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών προσφέρει για 4η συνεχόμενη χρονιά μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής», το οποίο οδηγεί σε 2 κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • “Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών”
  • “Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής”.

Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2015.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στην προσπάθειά του ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Αγγλική Γλώσσα, με στόχο να ενισχύσει (ή/και να επικαιροποιήσει) τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών»

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΜΣ-ΠΔΦΚ) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων-στελεχών υψηλού επιπέδου που θα καλύψει τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο υφιστάμενος κίνδυνος από φυσικές κυρίως καταστροφές.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι η γνώση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των πολιτών και της κρατικής μηχανής σε καταστροφικά φαινόμενα, θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των συνεπειών, εφόσον υπάρξει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με ειδίκευση στη μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κινησιολογία

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δημιουργείται προκειμένου να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα. Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου:

  1. να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα των Αθλητικών Επιστημών και της Κινησιολογίας,
  2. να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
  3. να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων.