Σύντομη Παρουσίαση


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.Τ.Ε.Φ.Α.Α-Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Από ιδρύσεως του έχουν εγγραφεί 3133 φοιτητές και φοιτήτριες και έχει δύναμη 785 φοιτητών/τριών, ενώ έχει χορηγήσει πτυχία σε 1350 φοιτητές και φοιτήτριες (καταμέτρηση 19/1/2012).

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην πόλη των Σερρών και εμφανίζει μια συνεχώς έντονη δυναμική στο χώρο της ανάπτυξης της αθλητικής επιστήμης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, συναντήσεων αθλητικών αγώνων, εκθέσεων κτλ.

Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

 • Να καλλιεργήσουν και να προάγουν την επιστήµη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη έρευνα και διδασκαλία.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
 • Να συµβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισµού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
 • Να συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σηµασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τομείς

Τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία ενός µέρους της επιστήµης κάθε Τµήµατος.

Σκοπός των τοµέων είναι ο συντονισµός της διδασκαλίας και η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων.

Στο ΤΕΦΑΑ Σερρών υπάρχουν οι ακόλουθοι άτυποι τοµείς:

 • Τοµέας Βιολογίας της Άσκησης και Αθλητιατρικής
 • Τοµέας Αγωνιστικών Αθληµάτων
 • Τοµέας Αναψυχής και Φυσικής Αγωγής.

Χαιρετισμός Προέδρου


001 αντίγραφο

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

Εκπροσωπώντας τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης σας καλωσορίζω στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, σας συγχαίρω δε για την επιτυχία σας και σας υποδέχοµαι ως µέλη της ευρύτερης πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Η 28ετής πλέον λειτουργία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών έχει δηµιουργήσει γι’ αυτό µια πλούσια παράδοση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ευσεβής πόθος όλων µας είναι και µε τη δική σας συνεισφορά να παραµείνουµε στις πρώτες θέσεις, τόσο στην έρευνα όσο και στην παρεχόµενη εκπαίδευσή σας, δύο συνιστώσες που προάγουν την Επιστήµη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού.

Είναι γνωστό ότι η άσκηση, η φυσική δραστηριότητα και η κίνηση γενικότερα αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο του εκπαιδευτικού συστήµατος, τόσο στον αρχαιοελληνικό όσο και στο σύγχρονο κόσµο, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της υγείας και το «ευ ζην».

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποδίδει τον πυρήνα της σύγχρονης φιλοσοφίας µας και αποτελεί τον καθρέπτη του περιεχοµένου και του επιπέδου της ανώτατης εκπαίδευσης που θα σας παρασχεθεί.

Εύχοµαι οι σπουδές σας στο Τµήµα µας να αποτελέσουν το βήµα που θα σας δώσει την ευκαιρία να πλουτίσετε την κοινωνική, την πολιτιστική και την πολιτική σας συνείδηση, απαραίτητα και ικανά εφόδια να εξασφαλίσουν αφενός την προσωπική ανέλιξη και αφετέρου την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύει η πατρίδα µας και το ελληνικό πανεπιστήµιο.

Το σύνολο του διδακτικού, του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού του Τµήµατος και εγώ προσωπικώς σας ευχόµαστε από καρδιάς καλή σταδιοδροµία και καλή διαµονή στην όµορφη πόλη των Σερρών.

Χριστίνα Ευαγγελινού,

Καθηγήτρια Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Εγκαταστάσεις


Διδακτήριο

Στο Διδακτήριο στεγάζονται η διοίκηση, η γραμματεία, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. και συλλόγου φοιτητών/τριών και το γραφείο σπουδών. Επίσης γίνονται τα θεωρητικά μαθήματα, ορισμένα πρακτικά μαθήματα, τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι συνεδριάσεις και οι εκδηλώσεις του Τμήματος.
Η συγκοινωνία διεξάγεται με αστικά λεωφορεία προς ‘Αγιο Ιωάννη και Οινούσα.

 

Αθλητικοί Χώροι

Εδώ διεξάγονται τα πρακτικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.


Οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών περιλαμβάνουν:

Κλειστό Γυμναστήριο Ενόργανης Γυμναστικής
τηλ. 23210 51641

Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών
τηλ. 23210 51641

Η συγκοινωνία διεξάγεται με αστικά λεωφορεία προς Καλύβια, Ομόνοια, Μητρούσι, Λευκώνα, Τεχνική Σχολή και Βιομηχανική περιοχή.


Δημοτικό Στάδιο Σερρών
τηλ. 23210 50819

Η συγκοινωνία διεξάγεται με αστικά λεωφορεία προς Καλύβια, Ομόνοια, Μητρούσι, Λευκώνα, Τεχνική Σχολή και Βιομηχανική περιοχή.


Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) στην περιοχή Αγίων Αναργύρων (Κοιλάδα)
τηλ. 23210 27044


Δημοτικό Κολυμβητήριο, περιοχή Αγίων Αναργύρων, (Κοιλάδα)
τηλ. 23210 22140


Κλειστό Γυμναστήριο Ομόνοιας
23210 23430

Αστικά λεωφορεία προς Ομόνοια και Καλύβια.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές


Το ΤΕΦΑΑ Σερρών έχοντας ως βασικό µέληµα να ανταποκριθεί στην αποστολή του, που είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήµης µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, έθεσε σε λειτουργία -εδώ και επτά χρόνια- Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Κινησιολογία»

Στο ΠΜΣ προτείνονται θεµατολογικές ενότητες µαθηµάτων, προκειµένου:

 • να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τοµέα των Αθλητικών Επιστηµών και της Κινησιολογίας
 • να αναβαθµιστεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης
 • να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων

Μεταπτυχιακές Σπουδές εκτός της πόλης των Σερρών


Από το Σεπτέµβριο του 1998 έχει αρχίσει να λειτουργεί ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (∆.Μ.Π.Σ.), στο οποίο σήµερα συµµετέχουν τα δύο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.

Το ∆.Μ.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης δύο µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται από τα ελληνικά ΑΕΙ, δηλαδή:

1. Μεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης σε µία από τις τέσσερις κατευθύνσεις:

 • Άσκηση και Υγεία
 • Σχολική Φυσική Αγωγή
 • Προπονητική Οµαδικών Αθληµάτων
 • Φυσική ∆ραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσµούς

2. ∆ιδακτορικού διπλώµατος