Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου  2019 θα πραγματοποιηθεί Επιστημονική Διημερίδα, με τίτλο “ Built Environment ReVisited: Εργαλεία – Επεμβάσεις – Προτάσεις ”. 

Χώρος διεξαγωγής το Αμφιθέατρο της Επιτροπής Ερευνών της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.Επιστημονική Διημερίδα

Η Διημερίδα αποτελεί συνδιοργάνωση του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του  Δι.Πα.Ε., σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος BE-LAB (Built Environment Lab) του Δι.Πα.Ε. Oργανώνεται με αφορμή τον 3ο χρόνο συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.Επιστημονική Διημερίδα

Επιστημονική Διημερίδα Στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος της διοργάνωσης είναι η τροφοδότηση ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα των δύο κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού, με αναφορές στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα του δομημένου περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός μας είναι η προώθηση νέας διεπιστημονικής γνώσης στον τομέα των επεμβάσεων. Αφορούν το ανεξάντλητο κτιριακό και αστικό απόθεμα της σύγχρονης πόλης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείρισή του για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Η Διημερίδα αρθρώνεται σε έξι (6) συνεδρίες και περιλαμβάνει είκοσι εννέα (29) επιστημονικές εισηγήσεις. Στη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστούν τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις για την παθολογία και τη διαχείριση υφισταμένων κελυφών και του αστικού χώρου, όσο κι εφαρμοσμένο έργο, υλοποιημένες μελέτες επεμβάσεων και ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες

Οι εξελίξεις στους τομείς της αντισεισμικής τεχνολογίας, της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού, οι νέες τεχνολογίες αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, πληροφοριών γης και ανασχεδιασμού ευρύτερων συνόλων, καινοτόμες θεωρήσεις για τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, η αναζωογόνηση των πόλεων και των υποδομών τους, αποτελούν κεντρικούς θεματικούς άξονες του Προγράμματος της Διημερίδας. Επιπλέον, τη δεύτερη μέρα, παρουσιάζονται επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες των πρώτων αποφοίτων του Μεταπτυχιακού

 Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Με πληροφορίες από cm.ihu.gr