Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020. ΕΟΠΠΕΠ

Η υποβολή αιτήσεων αφορά όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δημοσιεύονται: ΕΟΠΠΕΠ

α. οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων
(βλ. σχετικά: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 

β. οι Κατάλογοι Ερωτήσεων των εξετάσεων για κάθε ειδικότητα
(βλ. σχετικά: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μέσω του site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμος για τους υποψήφιους αναλυτικός Οδηγός Υποβολής.

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης μετά από ανακοίνωση της Διευθύνουσας Σύμβουλου του ΕΟΠΠΕΠ, Ιωάννα Λυτρίβη, υπολογίζεται ότι για το 2020 θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική Αίτηση
Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Αίτηση Πιστοποίησης πατήστε εδώ.

2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι: α) Μετά την οριστική υποβολή και εκτύπωση της ηλεκτρονικής Αίτησης δεν προβλέπεται διαδικασία «ακύρωσης» ή «ξεκλειδώματος».
β) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον Φάκελο Δικαιολογητικών δεν δύναται να καλύπτουν χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης.

3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.
Για να δείτε τη διαδικασία πληρωμής  πατήστε εδώ.

4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη:

«Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης»

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.
Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Με πληροφορίες από eoppep.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ: Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Των Αποφοίτων

Ι.Ε.Κ: Πρακτική Άσκηση – Πληροφορίες Για Τον Σπουδαστή