Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και εδράζεται σε κληροδότημα του Εθνικού Ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου. 

Διαθέτει Πανεπιστημιακά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον ελληνικό χώρο.

Βασικές Πληροφορίες

Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο

Ο σχεδιασμός και η όλη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου έχει στηριχθεί σε διεθνή πρότυπα και σε επιστημονική μελέτη. Η κτηριακή υποδομή που υπήρχε ανακαινίσθηκε πλήρως τα έτη 1993-1994 και συμπληρώθηκε με την ανέγερση ενός νέου κτηρίου κατά τη διετία 1999-2000. Το 2011 εγκαινιάσθηκε ένα ακόμη κτήριο στην περιοχή του Ταύρου. Το οικόπεδο που αγοράστηκε το 2004, το οποίο στεγάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, καθώς και το Φοιτητικό Εστιατόριο.

Το κτηριακό συγκρότημα χωροθετείται εντός δενδρόφυτου αστικού ακινήτου, που καταλαμβάνει έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων, και περιλαμβάνει κυρίως : Το κεντρικό κτήριο, το οποίο αναπαλαιώθηκε και ανακαινίσθηκε κατά τα έτη 1993-94 και σήμερα στεγάζει εκτός από αίθουσες διδασκαλίας, το κεντρικό αμφιθέατρο, εργαστήρια, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η ανέγερση και κατασκευή του πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1915-1920, ενώ το 1959 προστέθηκε μια νέα πτέρυγα.

Το 2011 το Πανεπιστήμιο απέκτησε ένα ακόμη ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή του Ταύρου (Ομήρου 9) που στεγάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής καθώς και το Φοιτητικό Εστιατόριο.

Το Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο Σήμερα

Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με δύο μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ και τη διεθνή απήχησή τους, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:

α) κατατάσσεται τέταρτο και τρίτο, αντίστοιχα, μεταξύ των ελληνικών Α.Ε.Ι. σε ό,τι αφορά στις διεθνείς αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ και τις διεθνείς αναφορές ανά δημοσίευση
β) συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων Πανεπιστημίων της χώρας των οποίων οι δημοσιεύσεις έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο (πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ για τη χρονική περίοδο 1993 – 2008).

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών, μέσω Μνημονίων Συνεργασίας, διμερών συμφωνιών της δράσης ERASMUS, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων με Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Σχολές και Τμήματα

Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο

1.Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

2.Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

3.Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με Πληροφορίες Από: Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο