Οι εννέα Σχολές του ΕΜΠ διαρθρώνονται σε 40 Τομείς, που θεραπεύουν συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης της Σχολής, προάγοντας τη διδασκαλία και την έρευνα. 

Τα όργανα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και η Γενική Συνέλευση.

Ιστορία  του ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιδρύθηκε το 1837, είναι δηλαδή σχεδόν συνομήλικο με το νεότερο ελληνικό Κράτος. Με βασιλικό διάταγμα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύεται Τεχνικό Σχολείο. Αρχικά λειτουργεί μόνο Kυριακές και εορτές-αργίες προσφέροντας μαθήματα σε όσους επιθυμούν να μορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική.

Η συρροή των υποψήφιων μαθητών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και Σχολείο συνεχούς (καθημερινής) λειτουργίας  με το κυριακάτικο. Παράλληλα πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα μαθήματα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των μαθητών και των διδασκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθμη του. Και σήμερα, το Πολυτεχνείο τιμώντας την ιστορία και την παράδοσή του συνεχίζει να ζει και να πρωτοπορεί στους κοινωνικούς αγώνες για ουσιαστική Παιδεία. Επίσης, για το δικαίωμα των φοιτητών στο μέλλον και για τη Δημοκρατία.

Αποστολή του ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το ΕΜΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών, κανονική διάρκεια πέντε ετών με θεσμοθετημένο βάρος 300 διδακτικών μονάδων και συνακόλουθη ισοδυναμία με το επίπεδο «Master» του αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών.

Η μεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση μιας διεθνώς διακεκριμένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κύριος επιστημονικός μοχλός της αυτοδύναμης προπολεμικής ανάπτυξης και μεταπολεμικής ανασυγκρότησης.

Στελεχώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες με επιστήμονες μηχανικούς, που κατά γενική ομολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σχολές και Τμήματα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  1. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
  2. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  4. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  5. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
  6. Σχολή Μεταλλείων & Μεταλλουργών
  7. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
  8. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  9. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Με Πληροφορίες Από: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο