Το Πολυτεχνείο της Κρήτης, βρίσκεται στα Χανιά και θεωρείται ένα από τα ανταγωνιστικότερα ιδρύματα στην επικράτεια.

Λίγα λόγια για το Πολυτεχνείο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε και η διοίκησή του ανατέθηκε το 1977 από το ΥΠΕΠΘ σε Διοικούσα Επιτροπή. Υπό την Προεδρία του Περικλή Σ. Θεοχάρη, Ακαδημαϊκού και Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον Καθηγητή του ΕΜΠ Περικλή Θεοχάρη και αντιπρόεδρο τον Καθηγητή του ΕΜΠ Ιωάννη Τεγόπουλο. Στην επιτροπή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων Ιωάννης Κλωνιζάκης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γεώργιος Κατσανεβάκης.

Έρευνα

Πολυτεχνείο Κρήτης

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη. Σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας συμβάλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της.

Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς φορείς. Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη εκπαίδευσή τους και την εξοικείωση με την έρευνα. Παράλληλα, Ιδιωτικοί Φορείς απευθύνονται στην ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης σε στοχευμένα προβλήματά τους ή την αναζήτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τους.

Σχολές 

Πολυτεχνείο Κρήτης
  1. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
  2. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
  3. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY)
  4. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)
  5. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με Πληροφορίες Από: Πολυτεχνείο Κρήτης