Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 05/05/2020 στο ΦΕΚ ορίζεται η λειτουργία των Πανεπιστημίων, των Κολεγίων, των ΙΕΚ και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών.ΦΕΚ

Λειτουργία ΠανεπιστημίωνΦΕΚ

Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), αποφασίστηκε ότι εξαιρούνται από την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής:

α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών,

γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων κατά τα ανωτέρω

δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές των οποίων οι υποχρεώσεις εμπίπτουν στα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ και β’ για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής αυτών.

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Λειτουργία ΚολεγίωνΦΕΚ

Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222), από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:

α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των  σπουδαστών.

Λειτουργία Σχολείων, Φροντιστηρίων, ΙΕΚ,ΚΞΓ,ΚΕΔΙΒΙΜ ΦΕΚ

Επίσεις από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, εξαιρείται η λειτουργία :

 • της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Λυκείων,
 • της Γ΄ Λυκείου των Επαγγελματικών Λυκείων,
 • των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις
 • των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου και τους ενήλικες.

Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία:

 • των Γυμνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Γενικών Λυκείων,
 • των Επαγγελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις
 • των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου,
 • των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας,
 • των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
 • των ΙΕΚ,
 • των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων

Δείτε το εδώ το ΦΕΚ