Το Τμήμα Επιστήμης & Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. 

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ – ΣΕΦΑΑ (ΤΕΦΑΑ Σερρών και ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης) συγκαταλέγεται πλέον εντός των 100 καλύτερων σχολών Αθλητικών Επιστημών σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την παγκόσμια λίστα διακριθέντων στην παγκόσμια κατάταξη Shangai των πανεπιστημίων στο θεματικό πεδίο «Αθλητικές Επιστήμες για το 2017, η ΣΕΦΑΑ καταλαμβάνει μια από τις θέσεις 51 έως 100. ΤΕΦΑΑ

Σκοπός του τμήματος 

-Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.
-Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
-Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
-Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.είναι τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στις αρχές του 5ου εξαμήνου επιλέγεται διετής κατεύθυνση, όπως και διετής ειδικότητα. Επίσης, από το 5ο μέχρι και το 6ο εξάμηνο υπάρχει ένα μάθημα κορμού, η «Διδακτική στο σχολείο», το οποίο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές. Τέλος, ολοκληρώνοντας τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει συνολικά 5 επιλεγόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες

-Η πρώτη ενότητα αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (πρακτικά και θεωρητικά), μαθήματα δηλαδή που κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει.
-Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα ειδικότητας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα μιας διετούς ειδικότητας, που δίνεται από το Τμήμα. Στα πλαίσια της ειδικότητας οι φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, όπου αυτό επιτρέπεται. Οι φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις, σαν αθλητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη ειδικότητα του αθλήματός τους.
-Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα των κατευθύνσεων των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων των κατευθύνσεων είναι υποχρεωτική.
-Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται σε όλα τα έτη και κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία 5 τέτοια μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής που επιλέγει να εκπονήσει διπλωματική εργασία απαλλάσσεται από δύο επιλογές και επομένως με το πέρας των προπτυχιακών του/της σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διπλωματική και να έχει περάσει τρία μαθήματα επιλογής.

Στο ΤΕΦΑΑ Σερρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινησιολογία» και Διδακτορικών Σπουδών στη «Φυσική Αγωγή». Τα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών σπουδών απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Κινησιολογίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (δημόσια ή ιδιωτικά), ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους (ανάλογα με την ειδικότητα), ως γυμναστές σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμναστήρια και σε άλλες αθλητικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχοντας στην κατοχή τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μπορούν να εργαστούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως μπορεί να δει κανείς παρακάτω:

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

-Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα.
-Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων.
Καθηγητές σε αθλητικά σχολεία.
-Σε αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά “Camp”.
-Σε φυσικοθεραπευτήρια.
-Σε εργαστήρια φυσιολογίας της άσκησης, βιοκινητικής, κλπ.
-Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικών – Ειδικής Αγωγής:
-Σχολεία ειδικής αγωγής (σχολές κωφών, τυφλών κλπ).
-Ολοήμερα σχολεία.
-Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
-Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοποι κλπ.

Για την Κατεύθυνση της Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης – Διοίκησης, ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη:

-Αθλητικών συλλόγων,
-Αθλητικών ενώσεων,
-Αθλητικών ομοσπονδιών,.
-Αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων,
-Αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
-Ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation,
-Ιδιωτικών αθλητικών clubs,
-Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού),
-Εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών,
-Εταιρειών αθλητικών προϊόντων,
-Εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη σχολή

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών αθλητικού περιεχομένου μέσω του SportDiscus. Πρόκειται για μια διεθνή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει υλικό από περιοδικά, βιβλία, συνέδρια, συμπόσια κ. ά. που έχουν σχέση με όλες τις πτυχές της αθλητικής επιστήμης. Δημιουργήθηκε από το Αθλητικό Κέντρο Πληροφορικής στο Οντάριο του Καναδά και συνεργάζεται με διεθνείς βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφοριών που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Αθλητικών Πληροφοριών. Καλύπτει υλικό από το 1975 ως σήμερα σε αντικείμενα όπως, αναψυχή, φυσική αγωγή, αθλητιατρική, φυσιολογία της άσκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητική ψυχολογία, ιστορία της άθλησης, αθλητική προπόνηση, coaching, φυσική κατάσταση, Βιομηχανική, εξοπλισμός και αθλητισμός για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.

Πηγές:
phed-sr.auth.gr
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος
north-trainers.gr