Τίτλοι Σπουδών: Έκδοση Και… Ψηφιακά

0
2128

Ψηφιακά μπορούν πλέον οι πολίτες να εκδίδουν τους τίτλους των σπουδών τους μέσα από τις παρακάτω εφαρμογές που είναι αναρτημένες τον ιστότοπο gov.gr. Τίτλοι Σπουδών

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί Taxisnet. Ειδικότερα συνδεθείτε πατώντας αντίστοιχα παρακάτω:Τίτλοι Σπουδών

Αποφοίτηση από σχολείοΤίτλοι Σπουδών

Αναγνώριση τίτλου σπουδών

Αντίγραφα πτυχίου AEI και πιστοποιητικά σπουδώνΤίτλοι Σπουδών

Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά σπουδώνΤίτλοι Σπουδών

Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. Αποθηκεύεται στην θυρίδα του πολίτη (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία των δύο Υπουργείων για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εκπαίδευση, με σκοπό την απλούστευσή τους.  βαρών για τις υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από www.gov.gr,esos.gr