Από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00 θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021. Στρατιωτικές Σχολές 2020

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και
των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.Στρατιωτικές Σχολές 2020

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή
του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση
εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Κατά την περίοδο αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή asei-assy.mil.grείναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)

Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),

Οδηγίες ηλεκτρονικής εφαρμογής

Στον asei-assy.mil.gr θα βρείτε οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το σύνδεσμο για την υποβολή νέας αίτησης.

Δείτε το video από ο ΓΕΕΘΑ με τις σχετικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης:

Λήψη της Εγκυκλίου.

Με πληροφορίες  minedu.gov.gr ,geetha.mil.gr