Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το μόνο πολυνησιωτικό και το περισσότερο εκτεταμένο γεωγραφικά Πανεπιστήμιο της Χώρας. Στο άρθρο που ακολουθεί, θα βρεις όλες τις λεπτομέρειες που σε ενδιαφέρουν.

Βασικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο καλείται να υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες σπουδών και έρευνας.  Ο τόπος όπου βρίσκεται χαρακτηρίζεται για την διαχρονική συμβολή στην προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού. Η πολυνησιωτικότητα και η εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων είναι τα κυρίαρχα γνωρίσματα από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 1984, μέχρι σήμερα.
Ακαδημαϊκά συγκροτείται από 17 Τμήματα (18 Τμήματα από 1/1/2018) υπαγόμενα σε 6 Σχολές. Παρέχει 18 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ενώ ξεπερνούν τις 60 οι κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα 17 Τμήματα του Ιδρύματος. Νέες μορφές εκπαίδευσης στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, αφορούν στα Προγράμματα «Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Μάθησης» και στα Προγράμματα «Θερινών Σχολείων».

Υλοποιείται διεθνώς αναγνωρίσιμο ερευνητικό έργο με όχημα τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και την λειτουργία 74 θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων. Ο φοιτητικός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 15.600 άτομα στα Προπτυχιακά Προγράμματα, ξεπερνά τα 1.900 άτομα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και πλησιάζει τα 630 σε επίπεδο Διδακτορικών Σπουδών.

Σχολές και Τμήματα Του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1. Πολυτεχνική Σχολή

2. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

3. Σχολή Περιβάλλοντος

4. Σχολή Επιστημών Διοίκησης

5. Σχολή Θετικών Επιστημών

6. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Αιγαίου