Νέες Ειδικότητες ΔIEK ΣΕΡΡΩΝ: Ξεκινούν Οι Εγγραφές Για Το 2022–23

0
2344

Από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00. ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

 • Για οδηγίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr.ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Ειδικότητες Δ.ΙΕΚ Σερρών:ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 7. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΔικαιολογητικάΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Κατά την προσέλευσή τους στο Δ.ΙΕΚ Σερρών, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Παρατήρηση : Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο email grammateia@iek-serron.ser.sch.gr.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται, πλέον των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ με το ακόλουθο κείμενο :

 1. Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Δ.ΙΕΚ Σερρών ως επιτυχών με το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 στην ειδικότητα : (Συμπληρώνεται ανάλογα)__________________________________________
 2. Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή μου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν.4777/2021)
 3. Έχω λάβει γνώση του κανονισμού σπουδών και λοιπών υποχρεώσεων και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Θα γίνεται στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ (https://diek.it.minedu.gov.gr)

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν
 • ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση,
 • τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Με πληροφορίες από http://iek-serron.ser.sch.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

Τίτλοι Σπουδών: Έκδοση Και… Ψηφιακά