Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του και προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης οικονομίας,  προσφέρει σημαντικό αριθμό Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο Προπτυχιακών, όσο και Μεταπτυχιακών.ΕΑΠ

Σύμφωνα με την 492/16-10-2020 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, θα ανακοινωθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση στις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή (χωρίς κλήρωση αλλά με σειρά προτεραιότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης) και θα αφορά την προσφορά 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων, 1 Ειδικού Προγράμματος και 19 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με έναρξη φοίτησης την 1η Μαρτίου 2021.

Παράλληλα, θα προσφερθούν και ως Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες όλες οι Θεματικές των Προγραμμάτων αυτών (πλην το Ειδικού Προγράμματος).

Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν τα πιο κάτω Προγράμματα Σπουδών:ΕΑΠ

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 1. Δημόσια Διοίκηση (500 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμου (300 θέσεις)
 • Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 1. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (300 θέσεις)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 1. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (150 θέσεις)
 2. Δημιουργική Γραφή (300 θέσεις)
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (220 θέσεις)
 4. Δημόσια Ιστορία (140 θέσεις)
 5. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (350 θέσεις)
 6. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English as a Foreign/International Language) (200 θέσεις)
 7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (100 θέσεις)
 8. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (100 θέσεις)
 9. Επικοινωνία της Επιστήμης (200 θέσεις)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 1. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SupplyChainManagement) (125 θέσεις)
 2. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (150 θέσεις)
 3. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (150 θέσεις)
 4. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (200 θέσεις)
 5. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (110 θέσεις)
 6. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (200 θέσεις)
 7. Διοίκηση Αθλητισμού (110 θέσεις)
 8. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία (60 θέσεις)

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

 1. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (60 θέσεις)
 2. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (60 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως, απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης Φοιτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eap.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 2610 367 600 (Δευτέρα με Παρασκευή από 8:00-17:00).

Mε πληροφορίες από eap.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails: ΔΙΠΑΕ Σερρών

ΔΙ.ΠΑ.Ε: Προϋποθέσεις Και Διαδικασία για Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών 2020-2021