Έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 θα γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Δ.Ι.Π.Α.Ε Σερρών – Πανεπιστημιούπολη Σερρών.Σίτιση Φοιτητών

Ειδικότερα δωρεάν σίτιση δικαιούνται:Σίτιση Φοιτητών

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή βρίσκονται μέχρι το 12ο  εξάμηνο.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣΣίτιση Φοιτητών

 • Ο φοιτητής που θέλει να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει  μια αίτηση ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και να καταχωρήσει εκεί τα στοιχεία του.
  • Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού του κάθε φοιτητή.
  • Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»
  • Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»
   (προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).
 • Έπειτα, θα πρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα εκτυπώσει και θα συμπληρώσει με τα στοιχεία του, σε μορφή  PDF  στο email: merimna@cm.ihu.gr  (Π ρ ο σ ο χ ή !!! Για την αποστολή των δικαιολογητικών με email, σαν ΘΕΜΑ, θα αναγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, ακολουθώντας οπωσδήποτε την σειρά: Επώνυμο – Όνομα – Τμήμα – Τηλέφωνο.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.

Φοιτητική Μέριμνα
Σίτιση Φοιτητών

Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Φορ. Έτους 2020
 • Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα υποβάλει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει και από την Ιστοσελίδα gov.gr)

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εγκρίνει τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ο εγκεκριμένος κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Έπειτα ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος  όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση, θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους με την προσκόμιση ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Δείτε  αναλυτικά παρακάτω