Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το 1999 Μετονομασία σε ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι Σπουδές

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. Ο συνολικός αριθμός, το περιεχόμενο, και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες των μαθημάτων αποφασίζονται από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση τυχόν προαπαιτούμενων μαθημάτων. Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου ακολουθούν δυο εξεταστικές περίοδοι. Τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών, επιτυχής εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης. O συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι 240.

Επιτροπή Εκπαίδευσης και ερευνών

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Οι επιτροπές Εκπαίδευσης και Ερευνών στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με την Β1 819/21-2-79 Υπουργική Απόφαση με σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου  τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων της έρευνας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Σχολές και τμήματα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.ΤΕ.Φ.)

2.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)

3.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΓΕ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.)

4.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και το:

  1. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
  2. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νησιών
  3. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας