Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νησιών

H Πράξη με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» . Η Πράξη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ένα σύγχρονο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές των ιδρυμάτων που αξιολογούνται.

Έρευνα και Κονδύλια

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νησιών

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σχολές και τμήματα

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Κεφαλονιά

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

2.Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας

3.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Ζάκυνθος

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  1. Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος
  2. Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

 Λευκάδα

1.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  1. Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
  2. T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νησιών