Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

Αποστολή των Τ.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Η αποστολή των Τ.Ε.Ι., όπως και όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι:

  • Να παράγουν και να μεταδίδουν την γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
  • Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
  • Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
  • Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
  • Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σχολές και Τμήματα

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

2.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

3.Σχολή Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

4.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας- Πρόνοιας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νησιών
  2. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
  3. T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας