Η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.

Το ίδρυμα

Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης.  Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες:

  1. Ο κύριος σκοπός στιάζει, αφενός στην παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου στη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.
  2. Επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα
  3. Λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς
  4. Η δραστηριότητα προσανατολίζεται, ακόμη στην κοινωνική καταξίωση των μελών του
  5. Λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλο

Δ.Α.ΣΤΑ.

Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Η Δ.Α.ΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) ιδρύθηκε με την Απόφαση του Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.  πράξη 20/26.05.2009. Συντονίζει τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στόχοι της Δομής είναι η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης καθώς και η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Σχολές και Τμήματα

Τ.Ε.Ι. Πειραιά

1.Σ.Τ.ΕΦ.Σχολή Τεχνολογικών ΕΦαρμογών

2.Σ.Δ.ΟΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
  3. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Πειραιά