Το ίδρυμα θεωρείται από τα δυναμικότερα Τ.Ε.Ι. της περιφέρειας, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών, στελεχωμένο από άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις του μέλλοντος και στις αναζητήσεις των σημερινών νέων προτείνει ολοκληρωμένες σπουδές.

Το ίδρυμα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τo Τεχνoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσoλoγγίoυ ιδρύθηκε τo 1981. Τo Τ.Ε.Ι. στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια εντός αγρoκτήματoς συνoλικής έκτασης oκτακoσίων (800) στρεμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση περίπoυ 4 χιλιoμέτρων από τo κέντρo της πόλης.

Επιτροπή εκπαίδευσης και έρευνας

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών συνεργάζεται με άλλα ΤΕΙ, Πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού. Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OHE, UNESCO κ.λ.π.) που έχουν σχέση με την έρευνα και την επιμόρφωση και αναλαμβάνει για λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου τη διαχείρηση των διατιθέμενων κονδυλίων για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και αξιοποίηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείρηση κονδυλίων που προέρχονται από οπιαδήποτε πηγή εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών γαι λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτωνπου συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι.

Διοικείται από Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. με πρόεδρο έναν από τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

Σχολές και τμήματα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

1.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

2.Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

3.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Παράρτημα Ναυπάκτου

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
  2. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
  3. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Mε Πληροφορίες Από:Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου