Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες είναι ένα νέο, δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο Ίδρυμα, με δύο Σχολές, οκτώ Τμήματα και περισσότερους από 14.000 φοιτητές. Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ενθάρρυνση εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας.

Το ίδρυμα

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και εντάσσεται στο Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του Ν.1404/1983 όπως ισχύει μετά τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007) και του εσωτερικού κανονισμού του, υπηρετώντας το δικαίωμα της δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε Έλληνα πολίτη.

Τον Σεπτέμβριο του 1993 το Τ.Ε.Ι. μεταφέρθηκε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα σε ένα ανεξάρτητο campus, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο.

Έρευνα

Erasmus+
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1990. Το 2004 η Συνέλευση του Ιδρύματος με την αρίθμ. 3/23-9-2004 απόφασή της, ενέκρινε τον τελευταίο ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Η έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι ελεύθερη μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας. Τα αποτελέσματά της είναι προσπελάσιμα από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε. επιτρέπεται η προσωρινή εμπιστευτικότητα στοιχείων με σκοπό την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πρωτότυπων ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων.

Σχολές και Τμήματα

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

1.Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) 

2.Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) 

Το αυτόνομο τμήμα:

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
  2. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
  3. Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας