Το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Διαθέτει αξιοζήλευτους οδηγούς σπουδών και προσφέρει υψηλή τεχνογνωσία στους φοιτητές του.

 Πληροφορίες για το ΤΕΙ

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καλύπτοντας μια έκταση 1600 στρεμμάτων, με συνολική επιφάνεια κτιρίων 35000 τ.μ.. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ένα αγρόκτημα 900 στρεμμάτων ανάμεσα στα οποία και ένα κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα, στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης φοιτούν περίπου 20.000 φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ (18) Τμήματα.

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) έχει ως αποστολή του να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Το ΑΤΕΙΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΤΕΙΘ οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών.

Έρευνα

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Οι στόχοι της ερευνητικής πολιτικής του ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ είναι:

  • Η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ που ασχολούνται με την έρευνα.
  • Η ενίσχυση διεπιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών μελών από διαφορετικά τμήματα του ΑΤΕΙΘ.

Μέσα από τρεις κύριους άξονες οι οποίοι είναι:

  • Η υποστήριξη της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος.
  • Η υποστήριξη του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού.
  • Η ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού.

Σχολές και Τμήματα

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

1.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές σε τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας

3.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

4.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

Με Πληροφορίες Από: Αλεξάνδρειο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης