Το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο γεωγραφικών διαμερισμάτων. Προσφέρει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά campus.

Η ίδρυση

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) ιδρύθηκε το 1976 με την ονομασία ΤΕΙ Καβάλας. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Πρώτα λειτούργησε ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ), ένα χρόνο μετά ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και το 1983 ως Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ). Το 2001 ως Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) και από το 2007 ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).

Eνα σημαντικό θεσμικό εργαλείο που συνδέει το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ με την έρευνα και την καινοτομία είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΤΕ-ΑΜΘ). Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2004 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), και δραστηριοποιείται σε 7 τομείς: α) Ακτινοβολιών, β) Καυσίμων, γ) Μαρμάρου, δ) Σχεδιασμού Νέων Προϊόντων, ε) Μάρκετινγκ, στ) Πληροφορικής και ζ) Περιβάλλοντος.

Το έμβλημα του ΤΕΙ ΑΜΘ είναι το κεφάλι του νεαρού Ηρακλή φέροντος λεοντή που απεικονίζεται στην πισω όψη του τετράδραχμου, περιόδου 356-345 π.Χ.

Ερευνητικά Προγράμματα και έργα

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η ερευνητική εμπειρία του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προέρχεται από την υλοποίηση πολλών παρεμφερών έργων σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ, τη ΓΓΕΤ, πολλές ΜΜΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολλά ΑΕΙ.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ – Β’ ΚΠΣ υλοποιήθηκαν 18 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δις €, όπως Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, GUNET, Συγγράμματα, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών, Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών, Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΣΕ κ.ά.).

Σχολές Και Τμήματα

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

2.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) 

3.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ)

4.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
  2. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
  3. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Με Πλήροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης