Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Αντικείμενο του Προγράμματος

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, μέσω της παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής.

Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Πρόγραμμα Σπουδών πλήρους φοίτησης

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
 • Μαθήματα υποχρεωτικά/κορμού. Είναι συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη εφαρμοσμένη πληροφορική. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.
 • Μαθήματα κατεύθυνσης/επιλογής. Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τέσσερα (4) από τα έξι (6) μαθήματα. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τελευταίο (τρίτο) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Τέλη Φοίτησης

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400 ευρώ.
 • Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 800 ευρώ ανά εξάμηνο.
 • Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης αντιστοιχούν 400 ευρώ στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και 800 ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο.
 • Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο, με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών και το πλήθος τους καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

 1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής – Π.Μ.Σ. Τηλεπικοινωνιών
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Με Πληροφορίες Από: Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής