Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

πό την ίδρυση του τελευταίου (ως ΤΕΙ Σερρών) το 1983, όταν θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία συναποτέλεσαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα ΤΕΙ (Ν. 1404/83). 

Το 2001, με βάση το Ν. 2916/2001, τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ, από το 2007, σύμφωνα με το Ν. 3549/2007.
Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: 
– Τον Πανεπιστημιακό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και τη Σχολή Καλών Τεχνών, και 
– Τον Τεχνολογικό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 
Τμήμα Μηχανολόγων
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σερρών
Όντας αναπόσπαστο μέρος ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, η αποστολή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι:
– Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία. Ν’ ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 
– Να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων. Της ανθρώπινης δραστηριότητας με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. 
– Να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για αναζήτηση νέας γνώσης και τη διάδοσή της. Καθώς  και την ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Να συμμετέχει ενεργά στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό
Το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Μηχανολογίας. Το οποίο αφορά στη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μηχανών (ή/και εγκαταστάσεων), καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή και το σεβασμό προς το περιβάλλον. 
Τμήμα Μηχανολόγων
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σερρών
 
Η εκπαίδευση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., τόσο σε θεωρητικό όσο και σ’ εργαστηριακό επίπεδο. Θεμελιώνεται πάνω σε άρτιες βάσεις γενικών γνώσεων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής. Ενισχύεται με τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, μέσω των οποίων οι αυριανοί Πτυχιούχοι αποκτούν όλες τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας. Ολοκληρώνεται με τα Μαθήματα Ειδικότητας, δηλαδή την εφαρμογή του αντικειμένου των βασικών μαθημάτων στον υπολογισμό, τη σχεδίαση και τη βελτίωση τόσο των μηχανολογικών κατασκευών, όσο και των ενεργειακών συστημάτων. Επ’ αυτού, η θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι Πτυχιούχοι του Τμήματος, οι οποίοι έχουν ήδη βρει θέση στην αγορά εργασίας, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. 
 
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα, ενώ συμπράττει με αντίστοιχα Τμήματα ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, με στόχο τις ανταλλαγές φοιτητών (ή/και εκπαιδευτικών) και την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων. 
 
Στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο ωρολόγιο και το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς επίσης και στην οργάνωση και τη διοίκηση του Τμήματος. Επιπλέον, θα βρείτε στοιχεία για την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, τον Κανονισμό Σπουδών, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο των Σπουδών. 

Πηγή: www.teicm.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και την Οργάνωση των Σπουδών του ΤΕΙ Σερρών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here