Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εννιά προπτυχιακά τμήματα σπουδών. Επίσης παρέχει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξειδίκευσης.

Θεωρείται ως ένα από τα περισσότερο σύγχρονα και αξιόπιστα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Βασικές Πληροφορίες του ιδρύματος

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στεγάζονται υπηρεσίες, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα:

Υπόγειο:  Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο
Ισόγειο  :Ιατρείο, διατμηματικά εργαστήρια υπολογιστών, κυλικείο
1ος όρ.:  Γραμματείες των Ακαδ. Τμημάτων εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων
1ος-2ος-3ος όρ.:  Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας
3ος όρ.:  Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
4ος όρ.:  Πρυτανεία, γραφεία διοίκησης, γραφεία καθηγητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
5ος όρ.:  Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Πληροφορικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικής Επιστήμης

Έρευνα στο ΠΑ.ΠΕΙ.

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετείχε ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση και με στόχο τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών. Παράλληλα, είναι κάτοχος του Διευρυμένου Χάρτη ERASMUS.

Η δράση του προγράμματος αφορά Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), την κινητικότητα και τις ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, την γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει περίπου 250 συμφωνίες-συνεργασίες και στους τρεις κύκλους σπουδών. Επίσης κατέχει δύο έδρες Jean Monnet.

Σχολές και Τμήματα

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1.Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

2.Σχολή Ναυτυλίας και Βιομηχανίας

3.Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

4.Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και το:

Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Πειραιώς