Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς. Θεωρείται σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Ιστορικό Πανεπιστημίου

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ιδρύθηκε το 1989.
 • Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών (8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες). Κατά την περίοδο 1996-2016, αποφοίτησαν 16193 προπτυχιακοί, 185 με Δίπλωμα Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, και 5296 μεταπτυχιακοί (4831 Μάστερ και 465 διδακτορικοί) φοιτητές.
 • Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων.
 • Στελεχώνεται από 356 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, 57 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 190 ειδικούς επιστήμονες και 465 μέλη διοικητικού προσωπικού.
 • Οι οργανωτικές οντότητες στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώρους της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (πρώην Νοσηλευτικής Σχολής), σε μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, σε κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, καθώς και σε ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διασκορπισμένων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.
 • Υποστηρίζεται οικονομικά κατά 57% από κρατική χρηματοδότηση και κατά 43% από ίδια έσοδα. Παρέχει μόρφωση με δωρεάν φοίτηση για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου και με επιχορηγημένα δίδακτρα για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
 • Επηρεάζεται άμεσα από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο.
 • Διοικείται από την Σύγκλητο, στην οποία εκπροσωπούνται οι Σχολές, και το Συμβούλιο.
 • Από την ίδρυσή του, το 1989, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στην 350η έως 400η θέση διεθνώς (Times Higher Education World University Rankings, 2015) και στα πρώτα 60 των Πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής.

Έρευνα

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η απήχηση της επιστημονικής έρευνας στην κοινωνία είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Κάποιες πτυχές είναι άμεσα μετρήσιμες, όπως ο αριθμός διδακτορικών τίτλων που απονέμονται σε ένα ακαδημαϊκό έτος και σε ποιες ειδικότητες, ενώ άλλες πτυχές είναι πολύ αφηρημένες, όπως η απήχηση των αποτελεσμάτων πολύ βασικής έρευνας. Η ανάγκη για σύζευξη μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας έχει πλέον αναγνωριστεί.

Η ανάπτυξη της γνώσης σε βασικό επίπεδο διοχετεύεται στη συνέχεια για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, που απασχολούν την κοινωνία. Στους περισσότερους τομείς η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα δεν είναι καθόλου προφανής, και η ασάφεια ή η γκρίζα ζώνη συνεχώς διευρύνεται, όσο η πολυπλοκότητα και η διεπιστημονικότητα τών υπό επίλυση προβλημάτων μεγαλώνει.

Σχολές και Τμήματα

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Κύπρου

1.ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2.ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

3.ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 4.ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5.ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

6.ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

8.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

 1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 2. Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο
 3. Πολυτεχνείο Κρήτης

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Κύπρου