Το ΙΕΚ Σερρών, διαθέτει μία μεγάλη λίστα ειδικοτήτων, η οποία καλύπτει μία ευρύτατη γκάμα επαγγελμάτων. Παρά το γεγονός ότι δεν ενεργοποιούνται όλες οι ειδικότητες κάθε εξάμηνο, οι λίστες αφορούν σε ποικιλλία τομέων, ώστε να ικανοποιούνται οι περισσότεροι υποψήφιοι σπουδαστές.

1. Ομάδα Επαγγελμάτων Επικοινωνίας Και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

2. Ομάδα Τουριστικών Επιχειρήσεων Και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

3. Ομάδα Υγείας και Πρόνοιας

Επαγγέλματα Υγείας Και Πρόνοιας

4. Επί μέρους Τομείς και Επαγγέλματα

Επαγγελματικοί Τομείς

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και το:

  1. Βασικοί Κανονισμοί ΙΕΚ
  2. Σπουδές στο ΙΕΚ Σερρών
  3. Εγγραφή – Κρητήρια Επιλογής  στο ΙΕΚ

Με Πληροφορίες Από: ΙΕΚ Σερρών