Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Σύντομη Ιστορία

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Ο στόχος σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδα.

Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε μία συγκοινωνιακά και τουριστικά αξιόλογη περιοχή, το Ρίο. Μικρή απόσταση τη χωρίζει από την ιστορική Πάτρα, την τρίτη πληθυσμιακά μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία συνιστά και ένα από τα κυριότερα ελληνικά κέντρα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Μικρός αριθμός τμημάτων του Πανεπιστημίου βρίσκεται στο Αγρίνιο, μία οικονομικά και εμπορικά εξελισσόμενη πόλη. Για τη διαχείριση των εγκαταστάσεών του, το Πανεπιστήμιο έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Ήδη από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο στράφηκε προς ένα διεθνή προσανατολισμό και υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ενταγμένη η συμμετοχή του σε προγράμματα, κοινοπραξίες και συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς του εξωτερικού.

Έρευνα

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με ραγδαία αύξηση προγραμμάτων και κονδυλίων επιχορήγησης της έρευνας. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται από τις πολιτικές του Ιδρύματος για την προώθηση της αριστείας και τη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος.

Υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του μέσω κεντρικών υποδομών και υποτροφιών. Παράλληλα, στο Ίδρυμα λειτουργούν Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας και ειδικών μελετών προς ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σχολές και Τμήματα

Πανεπιστήμιο Πάτρας

1.Πολυτεχνική Σχολή

2. Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

3. Σχολή Επιστημών Υγείας

4. Σχολή Θετικών Επιστημών

5. Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Πάτρας