Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αναμφίβολα θεωρείται ένα από τα ανταγωνιστικότερα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.

Τα 2 τμήματά του σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο προσφέρουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υψηλή θεωρητική κατάρτιση.

Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο.

Αποστολή και όραμα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποστολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης. Η διαµόρφωση νέων επιστηµόνων και η συµβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισµού. Η εκπλήρωση των στόχων αυτών επιδιώκεται µε τη στενή σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης. Ακόμα, µε την ενθάρρυνση του επιστηµονικού διαλόγου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και χαρισµάτων των διδασκόντων και των φοιτητών.

Επιδιώκει να καταστήσει την Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και έρευνα µια συναρπαστική εµπειρία για τους φοιτητές και ερευνητές του. Με διαρκή εκσυγχρονισµό των δοµών, των λειτουργιών και του περιεχοµένου της διδασκαλίας και της έρευνας. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιδιώκει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή τον 21ο αιώνα υιοθετώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Δηλαδή, την εξωστρεφή λειτουργία, την αριστεία και την καινοτοµία. Φιλοδοξεί να είναι το Ίδρυµα που θα δείξει τον δρόµο για την αναβάθµιση του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου και την ισότιµη συµµετοχή του στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή.

Στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας και οι στενές του σχέσεις με το οικοσύστημα έρευνας. Η καινοτομία της Κρήτης, όσο και η εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλότητα της ζωής στην Κρήτη δρουν καταλυτικά προκειμένου να καταστεί ένα από τα 200 κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου μέχρι το 2025 ικανοποιώντας κριτήρια ουσίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

Σχολές και Τμήματα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ρέθυμνο

  1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

2. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

3. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  1. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Κρήτης