Μία ιδιαίτερα σημαντική παροχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές. Πλατφόρμα Εύδοξος

Αυτή η παροχή ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι. , εκκλησιαστικές σχολές και το Ε.Α.Π. . Ο Εύδοξος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα από την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία.

Βασικές πληροφορίες για τον Εύδοξο

Φοιτητικά Συγγράματα

Ο Εύδοξος είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων για όλα τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Τέθηκε σε ισχύ από την ακαδημαϊκή περίοδο 2010 – 2011 με εξαίρεση την περίπτωση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπου ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τον Εύδοξο από το 2016 – 2017.

Η πλατφόρμα αφορά κατ’ αποκλειστικότητα το προπτυχιακό μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο φοιτητής χρησιμοποιεί την πλατφόρμα καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του, από τη στιγμή της ενεργοποίησής του. Επίσης, για το διάστημα που θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία έχει τη δική του καρτέλα με τα στοιχεία του και το ιστορικό των δηλώσεων.

Ποια βήματα χρειάζεται να ακολουθήσεις την πρώτη φορά

Δωρεάν Διανομή Συγγραμμάτων

Για να πραγματοποιήσει ο φοιτητής την πρώτη του είσοδο, πρέπει πρώτα να παραλάβει το username και το password για την πλατφόρμα από την γραμματεία του Τμήματός του. Κατά την είσοδο, θα επιλέξει το Πανεπιστήμιό του. Στη συνέχεια θα επιλέξει το τμήμα του και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.

Στη συνέχεια , θα συμπληρώσει την προσωπική του καρτέλα με κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας, τμήμα, e-mail, αριθμό τηλεφώνου και κάποια ακόμη. Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των στοιχείων μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων.

Πώς θα πραγματοποιήσεις την δήλωση συγγραμμάτων

Διανομή Φοιτητικών Συγγραμμάτων

Για τη δήλωση των συγγραμμάτων ο φοιτητής επιλέγει το τμήμα και το εξάμηνο των σπουδών του. Στη συνέχεια, επιλέγει το κάθε μάθημα από αυτά που έχει δηλώσει. Για το κάθε ένα μάθημα προσφέρονται 2 συνήθως συγγράμματα. Η επιλογή είναι ελεύθερη, όμως πάντα καλό θα είναι ο φοιτητής να ελέγχει τη διαθεσιμότητα.

Για κάθε προτεινόμενο σύγγραμμα, ο Εύδοξος παρέχει πλήρη ενημέρωση, διευκολύνοντας την κρίση του φοιτητή. Ο φοιτητής μαρκάρει το επιθυμητό σύγγραμμα και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο στα επόμενα μαθήματα. Όταν τελειώσει τη δήλωση, μπορεί να δει συνολικά τα επιλεγμένα συγγράμματα και αφότου ελέγξει να πατήσει το κουμπί της Τελικής Υποβολής.

Έπειτα, θα λάβει e-mail ή sms, με έναν κωδικό pin, τον οποίο θα πρέπει να υποδείξει κατά την παραλαβή των συγγραμμάτων. Η τροποποίηση των δηλώσεων επιτρέπεται.

Από ποιο σημείο θα παραλάβεις τα συγγράμματα

Διανομή φοιτητικών Συγγραμμάτων

Το σημείο παραλαβής των συγγραμμάτων, αναγράφεται στην τελική μορφή της δήλωσης συγγραμμάτων στο σύστημα. Συνήθως η παραλαβή γίνεται από ένα συγκεκριμένο μέρος σε κάθε πόλη, για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στον Εύδοξο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η παραλαβή γίνεται μέσω courier.Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής επιλέγει από ποιο κατάστημα της courier θα παραλάβει τα συγγράμματά του.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Φοιτητική Στέγαση: Επίδομα 1000 ευρώ

Φοιτητική Στέγαση: Εστίες

Συνήγορος Του Φοιτητή

Με Πληροφορίες Από: Εύδοξος