Η επιστήμη της Μηχανολογίας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κίνησης και συστημάτων παραγωγής & μεταφοράς ισχύος. ΔΙ.ΠΑ.Ε

Στον «τομέα ευθύνης» της επιστήμης της Μηχανολογίας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε εμπίπτει και ο σχεδιασμός συστημάτων που δεν περιλαμβάνουν κίνηση ή μεταφορά ισχύος, όταν αυτά υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις ή/και θερμοκρασίες. ΔΙ.ΠΑ.Ε

Ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να διαχειριστεί την παραγωγική διαδικασία με ολιστικό τρόπο. Από τη σύνταξη της ιδέας για ένα αντικείμενο, μέχρι την κατανόηση των απαραίτητων διεργασιών για να λειτουργήσει αυτό, και, από την παραγωγή και βελτιστοποίηση του αντίστοιχου ολοκληρωμένου στοιχείου, μέχρι και την ενσωμάτωσή του σε μεγαλύτερα συστήματα. ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών από τα πρώτα Τμήματα του νεοσύστατου ΤΕΙ Σερρών.

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε ιδρύθηκε το 1983, ως από τα πρώτα Τμήματα του νεοσύστατου (τότε) ΤΕΙ Σερρών.ΔΙ.ΠΑ.Ε: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το 2013 μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας δύο θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου. Αποτελείται από την Κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, και την Κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Τον Μάιο του 2019, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ ΚΜ ενσωματώνεται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Από τον Σεπτέμβριο του 1993, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε στεγάζεται σε ένα ανεξάρτητο campus έκτασης 250.000 τετραγωνικών μέτρων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών. Αυτό περιλαμβάνει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος διατίθεται επαρκής κτιριακή υποδομή, συνολικής επιφάνειας 6.250 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό περιλαμβάνει επτά αίθουσες διδασκαλίας, συνολικής χωρητικότητας 300 ατόμων, δύο αμφιθέατρα, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων, και 24 αποκλειστικής χρήσης, πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εργαστηρίων, συνολικής χωρητικότητας 480 ατόμων. Η δε αξία του εγκατεστημένου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος υπερβαίνει τα 7.000.000 €.

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στις Σέρρες

Ακαδημαϊκή στόχοι του τμήματος

Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης της Μηχανολογίας.
  • Να παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτισή τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού ιστού της χώρας, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτόμες ιδέες, µέσω της εφαρμογής επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.
  • Να διασπείρει τη νέα επιστημονική γνώση, μέσω συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς επίσης και με διαφόρους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Tο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εταιρείες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και διεθνώς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ,
Πανεπιστημιούπολη Σερρών,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες.

Τηλ.: +30-23210-49124, 49125
Fax : +30-23210-49285
E-mail: mech_eng@teiser.gr

Η νέα ιστοσελίδα του τμήματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://mech.ihu.gr/

Με πληροφορίες από www.ihu.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας