Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου ιδρύθηκε ως Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας, το 1988. Το 2013, μετονομάστηκε σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου. Αποτελείται από τέσσερις (4) σχολές και έξι (6) Τμήματα.

Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 224/2002, είναι αυτοτελής υπηρεσία και στελεχώνεται από δυο διοικητικούς υπαλλήλους, αποφοίτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν :

 • Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης στους φοιτητές και στο προσωπικό του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 • Έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών.
 • Τήρηση αρχείου αιτήσεων φοιτητών.
 • Τήρηση απογραφικού δελτίου για έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 • Συνεργασία με φορείς υγείας.
 • Μέριμνα και προμήθεια του τμήματος με το επιτρεπτό φαρμακευτικό υλικό και τα απαραίτητα όργανα.
 • Άσκηση υγειονομικού ελέγχου στο εστιατόριο και το κυλικείο του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 • Έλεγχος καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.
 • Εισήγηση μέτρων για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας.

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Η πράξη αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης, αποτελεί πρόσθετο αντικείμενο της εν λόγω πράξης.

Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος.

Σχολές και Τμήματα

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

1.Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Έδρα Καλαμάτα)

2.Σχολη Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Έδρα Καλαμάτα)

3.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Έδρα Καλαμάτα)

4.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Έδρα Σπάρτη)

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

 1. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
 2. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 3. T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου