Η ΣΑΝ είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.Υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ και υποστηρίζεται σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας από το ΓΕΣ. Διοικείται από Αξιωματικό απόφοιτο της ΣΑΝ.

Πληροφορίες για τη σχολή

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Ήταν η πρώτη Παραγωγική Σχολή Αξιωματικών Γυναικών. Ιδρύθηκε το 1946, όταν το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέδειξε την ανάγκη στελέχωσης των ΕΔ με μόνιμο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό. Στην Σχολή εισάγονταν μόνο γυναίκες. Εξετάζονται από επιτροπή αποτελούμενη από την Διευθύνουσα Νοσηλεύτρια της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΓΕΣ και 5 Ανώτερους Υγειονομικούς Αξιωματικούς.  Η επιλογή γίνεται με βάση το νέο Βρετανικό Σύστημα εκπαίδευσης που είχε υιοθετηθεί και εφαρμοζόταν στον Στρατό.

Αποστολή της ΣΑΝ 

  • Να παρέχει εκπαίδευση όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3187/03.
  • Να αναπτύσσει τις απαιτούμενες αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των σπουδαστών. Επίσης, να διαμορφώνει Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με ηγετικά προσόντα, στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου. Διδάσκεται ακόμα κοινωνική, πολιτιστική παιδεία και αγωγή.
  • Να συμμετέχει σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Πολιτείας που αφορούν σε θέματα νοσηλευτικής επιστήμης και τεχνολογίας.
  • Να οργανώνει Σχολείο προετοιμασίας αλλοδαπών υποτρόφων στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Οι βασικοί στόχοι της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και φροντίδας.
  • Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εξοικείωση με την έρευνα έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να συμμετέχουν στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον Αξιωματικό Νοσηλευτή προκειμένου να λειτουργεί ως διοικητικό και οργανωτικό στέλεχος στα πλαίσια της αποστολής των Ε.Δ.

Στη Σχολή με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, γίνεται το μάθημα της Καρδιο Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε προπλάσματα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και την απόκτηση δεξιοτεχνίας στις νοσηλευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσώνκαι την παροχή κοινωνικής και πολιτιστικής παιδείας, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Σχολή Ικάρων
  2. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
  3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με Πληροφορίες Από: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής