Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξ/κών. Απώτερος σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων: υγειονομικού, οικονομικού, στρατολογικού – στρατιωτικών νομικών συμβούλων.

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι Μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.
Η θεωρητική στρατιωτική εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών πραγματοποιείται παράλληλα με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 •  5ήμερο ημερήσιων και νυχτερινών βολών σε συνδυασμό με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
 • Χειμερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 4 πρώτων τάξεων της Σχολής στην περιοχή ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Τρικάλων για μια εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.
 • Θερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 3 πρώτων τάξεων της Σχολής στην περιοχή ΦΑΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ Χαλκιδικής για τρεις εβδομάδες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής, ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης κλείνει και οι μαθητές-τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια. Με την επιστροφή τους ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό έτος. Η Σχολή μέσω του Τάγματος Μαθητών παρακολουθεί την εφαρμοσμένη στρατιωτική τους εκπαίδευση και τις επιδόσεις τους.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης:

 • Ιατρικό
 • Κτηνιατρικό
 • Οδοντιατρικό
 • Φαρμακευτικό
 • Ψυχολογικό
 • Νομικής για το τμήμα Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ
 •  Οικονομικό

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το Νομικό, Οικονομικό και Ψυχολογικό.

Η Σχολή μέσω της Διευθύνσεως Σπουδών οργανώνει την στρατιωτική και παρακολουθεί την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους. Μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

 1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 3. Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο 

Με Πληροφορίες Από: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων