Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών του Δι.Πα.Ε, για τη δράση Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Αναλυτικά η ανακοίνωσηΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

2ης Πρόσκλησης Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση/After Placement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΦ 15/2217_08/02/2021 Πρόσκληση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στη δράση Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τού Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις αφορούν Φορείς Υποδοχής όπως Πανεπιστήμια, Εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία και λοιπούς Οργανισμούς καθώς και ιδιώτες εργοδότες, σε συνεργαζόμενες χώρες του Προγράμματος και μπορούν να είναι διάρκειας 2-12 μηνών.

Προθεσμία και πληροφορίεςΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 15 -02- 2021 έως 06-03- 2021

Οι σχετικές πληροφορίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την Πανεπιστημιούπολη Σερρών του Δι.Πα.Ε. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος:

Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Πρακτική άσκησηΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Ιδρύματος να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (placement) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι πρόσφατα απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για το διάστημα που διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα (πριν την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών) .Η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότηταΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

 • Αυστρία,
 • Εσθονία,
 • Ιταλία,
 • Πορτογαλία,
 • Βέλγιο,
 • Φινλανδία,
 • Λετονία,
 • Ρουμανία,
 • Βουλγαρία,
 • Γαλλία,
 • Λιθουανία,
 • Σλοβακία,
 • Κροατία,
 • Γερμανία,
 • Λουξεμβούργο,
 • Σλοβενία,
 • Κύπρος,
 • Ελλάδα,
 • Μάλτα,
 • Ισπανία,
 • Δημοκρατία της Τσεχίας,
 • Ολλανδία,
 • Ουγγαρία,
 • Σουηδία,
 • Δανία,
 • Ιρλανδία,
 • Πολωνία,
 • Ηνωμένο Βασίλειο.

Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία

Επιλέξιμοι Φορείς ΚατάρτισηςΠρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής είναι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ινστιτούτα, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+.

Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η «επιχείρηση υποδοχής» για μία τοποθέτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής δεν μετακινείται για σπουδές. Πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες για την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση.

Με πληροφορίες από

https://cm.ihu.gr/index.php?id=5838

http://erasmusplus.teicm.gr/

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

Μητρώο Φοιτητών – ΕΘΑΑΕ: Δηλώσεις Για Εγγραφή

Αλλαγές Στα ΑΕΙ: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Όριο Φοίτησης, Ελεγχόμενη Είσοδος