Η πρακτική άσκηση παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεών τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική σε όλα τα τμήματα της χώρας, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις.

Τι είναι η πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Είναι μία φοιτητική παροχή, η οποία προσφέρει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να μπει στην αγορά εργασίας για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα και να εργαστεί στο αντικείμενο των σπουδών του, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Συνήθως, οι επιλογές στις θέσεις καθορίζονται από την προσφορά των εργοδοτών. Αυτός είναι και ο λόγος που τις περισσότερες φορές είναι περιορισμένες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται στους 6 μήνες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαρκεί μόλις 2 μήνες.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε τμήματος.

Τι είναι η υπηρεσία Άτλας

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ο Άτλας, είναι μία υπηρεσία στο διαδίκτυο η οποία αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην υπηρεσία αυτή θα βρει κανείς όλα όσα χρειάζεται για την πρακτική και θα έχει την δυνατότητα να λύσει όλες του τις απορίες.

Συνδέει όλους τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά όργανα που συντονίζουν τη διαδικασία και τους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα να εκτελέσουν την πρακτική τους. Στην υπηρεσία συγκαταλέγονται όλα τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της επικράτειας.

Τι προσφέρει η πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Παρέχει έναν ολοκληρωμένο κύκλο από γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών κάθε φοιτητή. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία της πρακτικής θα σου προσφέρει:

  • Τη δυνατότητα κατ’ ιδίαν επαφής με το αντικείμενό σου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • Εφαρμογή γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου
  • Προώθηση πρωτοβουλίας
  • Πρόοδος γνώσεων και αντίληψης στο αντικείμενο
  • Επαφή με την αγορά εργασίας
  • Απόκτηση προϋπηρεσίας
  • Γνώση εργασιακών συνθηκών
  • Περαιτέρω εξειδικευμένη επιμόρφωση

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Μετεγγραφές Φοιτητών: Βρες Όλα Όσα Χρειάζεσαι

Δραστηριότητες Στο Πανεπιστήμιο

Erasmus: Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

Με Πληροφορίες Από: www.atlas.grnet.gr