Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν, τις σημαντικότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τ.Ε.Ι.

Γενικές Πληροφορίες

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό MBA, (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του Προγράμματος, που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του, είναι τα εξής :

 • Ο μικρός αριθμός των φοιτητών
 • Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Η αυστηρή διάρθρωση των σπουδών
 • Η διασφάλιση της ποιότητας

Αντικείμενο του Προγράμματος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

Η φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το ΠΜΣ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης :

 • Μαθήματα υποχρεωτικά / κορμού: Είναι συνολικά έξι (7) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
 • Μαθήματα κατεύθυνσης / επιλογής: Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, που εξειδικεύουν τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχονται. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ή στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς όλα (και τα τρία) μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής, που σημειώνονται αναλυτικά παρακάτω. Οι φοιτητές, που θα επιλέξουν τη γενική κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τρία συνολικά από τα μαθήματα των δύο άλλων κατευθύνσεων. Κάθε μάθημα κατεύθυνσης/ επιλογής ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τελευταίο (τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Συνοπτικές Πληροφορίες MBA

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 5 εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης. Τα πρώτα 2 ή 4 εξάμηνα διεξάγεται η διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο γίνεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αριθμός Εισακτέων: Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος είναι 35.

Προσφερόμενα Μαθήματα: Συνολικά προσφέρονται 14 μαθήματα (6 κορμού και 8 κατεύθυνσης). Ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 10 μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 4 επιλογής).

Προσόντα: Για την εισαγωγή ενός φοιτητή στο ΜΒΑ απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1200 ευρώ το εξάμηνο (συνολικά 3600 ευρώ).

Υποτροφίες: Για τους διακριθέντες φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το 0,45% του ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις: Οι αιτήσεις νέων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους. Τα μαθήματα ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, ΤΚ 62124
 • Γραφείο: Γραμματεία τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ισόγειο κτιρίου Διοίκησης
 • Γραμματεία: Σεφερίδου Ιωάννα (09:00-15:00)
 • Τηλέφωνο23210 49135 (09:00-15:00)
 • Fax: 23210 49165
 • Emailmba@teicm.gr

Με Πληροφορίες Από: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)