Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1979 και ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤEI Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες για το τμήμα

πρακτική άσκηση

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η εκπαίδευση στελεχών στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων και των εφαρμογών τους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Παράλληλα, το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος διεξάγει τεχνολογική κυρίως έρευνα. Aυτή ορίζεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες στα επαγγελματικά πεδία.

Το Τμήμα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 αυτοδύναμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις.Επίσης, ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, συμμετοχικά σεμινάρια και εκπόνηση μελετών. Περιλαμβάνονται ακόμη,  εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, γραφεία μελετών και εργαστήρια έρευνας. Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Αυτά εξασφαλίζουν την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό, επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας. Επιπλέον τον εξειδικεύει στο αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Ποιες δυνατότητες παρέχει το πτυχίο

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος ονομάζονται «Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων» και διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Κατέχει την ικανότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο σε λειτουργικό (operational) όσο και στρατηγικό (strategic) επίπεδο.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για την ίδρυση και στην αρχική λειτουργία επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Έχει τη γνώση για την εκπόνηση μελετών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στο λειτουργικό προγραμματισμό και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.
 • Έχει τη γνώση για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επενδύσεων και βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

Πληροφορίες Τμήματος

 • Πρόεδρος Τμήματος
  Βράνα Βασιλική
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τηλ: +30 23210 49131
  Τηλ.2: +30 2321049312
  Email: vrana@teicm.gr
 • Γραμματεία
  Σεφερίδου Ιωάννα
  Αβδελάς Χρήστος
 • Διεύθυνση
  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
  Τέρμα Μαγνησίας
  62124 Σέρρες
  Τηλ: +30 23210 49135
  Fax: +30 23210 49165
  Email: tde@teiser.gr
 • Ιστοσελίδα Τμήματος

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Kαι Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Εκτύπωσε Την Βεβαίωση Σπουδών Σου

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here