Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1979 και ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤEI Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και η προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 136/2013 (σχέδιο ΑΘΗΝΑ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (όπως μετονομάσθηκε το Τ.Ε.Ι. Σερρών με το ίδιο ΠΔ) καθιερώθηκαν δύο κατευθύνσεις σπουδών προχωρημένου (5ου) εξαμήνου και πιο συγκεκριμένα :

  • H κατεύθυνση ‘Management’ <<Διοίκηση Επιχειρήσεων>>
  • H κατεύθυνση ‘Μάρκετινγκ’.
Διοίκησης
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 αυτοδύναμα δύο  προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (MBA)  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  και το MBA Hospitality and Tourism (Αγγλόφωνο) και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 προσφέρεται το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (MPA) στη Δημόσια Διοίκηση και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές του και τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που προσφέρει.

Πηγή: www.teicm.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και το ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here