Η εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσεται πλέον,σύμφωνα με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/7.5.2019) στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής τουΔιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων.Ως στόχο έχει την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας Και Γεωπληροφορικής

Σταδιοδρομία και εξέλιξη

Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει τηναν άπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Πολιτικοί Μηχανικοί

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (διανομή, αναδασμός, εντοπισμός, καταγραφήκαι ανάλυση θεματικής πληροφορίας των αγρών)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες ¨Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Έρευνες και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής (Desktop, mobile, Web apps & Services)
 • Σύνταξη μελετών Κτηματολογίου και υποστήριξη κτηματολογικών γραφείων
 • Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων
 • Επεξεργασία δορυφορικών και άλλων εικόνων και φωτογραφιών, για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
 • Παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής
 • Παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού ειδικότητες.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα
Μηχανικοί Τοπογράφοι

Πληροφορίες Τμήματος

 • Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

  Αθανασία Κούτρη
  Τηλ.: 23210 49107
  Email:  topogeo@ihu.gr

  Γραμματέας του Τμήματος 

  • Ηρακλής Θεοδωρίδης
   Τηλ.: 23210 49107
   Fax: 23210 49154
   Email: topogeo@ihu.gr

 • Ιστοσελίδα Τμήματος

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Kαι Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Εκτύπωσε Την Βεβαίωση Σπουδών Σου

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here