Τει Κεντρικής Μακεδονίας: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

0
173

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελώντας μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος, συστήθηκε από το 2009 με ιδρυματική απόφαση και ξεκίνησε ουσιαστικά να λειτουργεί από 01-07-2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Το Γ.Π.Α. υπό τη συντονιστική καθοδήγηση και εποπτεία της ΔΑΣΤΑ στεγάζεται σε νέες, σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις ,που παραχωρήθηκαν από το ίδιο το ίδρυμα προκειμένου να καλυφθούν με επιτυχία οι αυξημένες απαιτήσεις όλων των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου. Στελεχώνεται από 3 σύμβουλους υποστήριξης.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

  • Εντοπίζει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Αναπτύσσει μητρώο επιχειρήσεων που ικανοποιούν το περίγραμμα πρακτικής άσκησης.
  • Γίνεται συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων, που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση σπουδαστών αλλά και των σπουδαστών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
  • Προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης των ασκουμένων σπουδαστών και παρακολουθεί την πορεία της Πρακτικής Άσκησής τους καθ’ όλη την διάρκεια της.

Συνολικά όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες/δράσεις του Γραφείου Πρακτικής έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των φοιτητών του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τις Επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, για μία αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη Πρακτική Άσκηση.

Πηγή: www.teicm.gr