ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οδηγίες Εκτύπωσης «Βεβαίωσης Σπουδών»

0
590

Εκτός από τις βεβαιώσεις για Στρατολογία, Στεγαστικό Επίδομα και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για χρήση σε Δημόσια Υπηρεσία, οι υπόλοιπες βεβαιώσεις (για κάθε χρήση) εκτυπώνονται από την Ηλεκτρονική Γραμματεία (http://egram.teicm.gr).

Η διαδικασία εκτύπωσής της Βεβαίωσης Σπουδών μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας είναι η εξής:

Εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού και στη συνέχεια επιλέξτε Αιτήσεις -> Νέα αίτηση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια επιλέξτε «Βεβαίωση Σπουδών Web» και πατήστε το κουμπί «Αποστολή».

Εμφανίζεται η σελίδα με τις αιτήσεις. Aπό εκεί με κλικ επιλέξτε και ανοίξτε την πιο πρόσφατη από τις Ολοκληρωμένες Βεβειώσεις Σπουδών Web. Tην οποία μπορείτε και να εκτυπώσετε.

Πηγή: www.teicm.gr