Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες της φοιτητικής μέριμνας, είναι ο Συνήγορος του φοιτητή. Ο θεσμός αυτός αν και λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια αποτελεί σημαντικό  γρανάζι στα Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Τι είναι ο Συνήγορος του Φοιτητή;

Φοιτητική Μέριμνα
Συνήγορος Του Φοιτητή

Ο Συνήγορος του φοιτητή, ψηφίστηκε με νόμο του 2011 και ”μπήκε” στα φοιτητικά δρώμενα μόλις το 2014. Πρόκειται για έναν νομικά κατοχυρωμένο θεσμό όπου η κύρια δραστηριότητά του έγκειται στη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών – καθηγητών και διοικητικών υπηρεσιών.

Κάθε Πανεπιστημιακό ή Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα της χώρας παρέχει αυτή την υπηρεσία στους φοιτητές. Πέραν από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, ο Συνήγορος του φοιτητή, διαθέτη ένα φυσικό πρόσωπο σε κάθε ίδρυμα. Το πρόσωπο αυτό εκπροσωπεί τον θεσμό και κατ’ ουσίαν αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των όσων πρεσβεύει ο θεσμός και της προάσπισης των αξιών του μέσω των φοιτητών.

Ποιο είναι το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται;

Συνήγορος του Φοιτητή

Το βασικότερο στοιχείο που κάθε φοιτητής οφείλει να γνωρίζει, συνιστά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του Συνήγορου του Φοιτητή, βρίσκονται δίπλα στον φοιτητή και κύριο μέλημά τους είναι η προάσπιση των φοιτητικών τους δικαιωμάτων σε περίπτωση που καταπατηθούν.

Αναλυτικότερα, υπάρχει περίπτωση όπου κάποια υπηρεσία ή καθηγητής του ιδρύματος δρα σε βάρος κάποιου φοιτητή. Ο εκάστοτε φοιτητής δικαιούται να καταγγείλει αυτή την κατάσταση στον Συνήγορο του Φοιτητή.

Έπειτα ο εκπρόσωπος του θεσμού, έχει τη νομική κατοχύρωση να ελέγξει την υπηρεσία ή τον καθηγητή όπως νομίζει ο ίδιος. Δικαιούται να ζητήσει όποιο έγγραφο θεωρεί πως αποτελεί τεκμήριο και η εκάστοτε υπηρεσία έχει την υποχρέωση να το προσκομίσει και μάλιστα άμεσα. Προϋπόθεση βέβαια ώστε να κινηθεί η διαδικασία, συνιστά να προηγηθεί καταγγελία από μέρος του φοιτητή.

Φοιτητική Μέριμνα
Συνήγορος Του Φοιτητή

Ακόμη, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη για όποια απορία ή διευκρίνηση σχετίζεται με το πανεπιστήμιο. Τόσο για τον προπτυχιακό όσο και για τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ο ΣτΦ, έχει την υποχρέωση να ξεδιαλύνει απορίες των φοιτητών και όποτε είναι απαραίτητο να προσφέρει έμπρακτη βοήθεια.

Το μοναδικό πεδίο στο οποίο δεν δραστηριοποιείται θεσμός, αφορά τις βαθμολογίες και τις εξετάσεις των φοιτητών.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις

Φοιτητική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Με Πληροφορίες Από: www.uoa.gr