Από την Τρίτη 31.08.2021 έως και την Πέμπτη 30.09.2021 θα δέχεται αιτήσεις  η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την συμμετοχή φοιτητών στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Ως πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 01-11-2021.

Τα δικαιολογητικάΠρακτική Άσκηση 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την
έναρξη πρακτικής.
2. Έντυπα έναρξης πρακτικής άσκησης.
http://praktiki.teicm.gr/entry-forms (κατεβάστε τα έντυπα από τον σύνδεσμο).
3. Αναλυτική Βαθμολογία.
4. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN &
δικαιούχος.

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται στην διεύθυνση:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62 124, Σέρρες

Από την Δευτέρα 13/9/2021 θα λειτουργήσει πιλοτικά η νέα πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και την ηλεκτρονική αίτηση έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των έντυπων αιτήσεων όπως ορίζεται παρακάτω.

Η χρονική σειρά υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των έντυπων δικαιολογητικών δεν έχει σημασία. Σχετικές οδηγίες θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, είναι απαραίτητη η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/.

Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Προπτυχιακός Φοιτητής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (χωρίς την ένδειξη π.ΤΕΙΔΜ) | Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού που έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια, κάνετε μια τυπική επιβεβαίωση των στοιχείων σας, όπως προβάλλονται από το σύστημα.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/  (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή).

Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση prosklisi_praktiki_espa_xeim_2021-22.pdf