Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα.

Στο άρθρο που ακολουθεί, θα βρεις όποιες πληροφορίες χρειάζεσαι για να γνωρίσεις ένα από τα πιο αξιόλογα ιδρύματα της χώρας.

Ιστορική Αναδρομή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής
  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  • Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985) ιδρύθηκαν: η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (με τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα και το Γενικό Τμήμα), η Σχολή Επιστημών Παραγωγής (με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας).

Επιπλέον, ιδρύθηκαν ως ανεξάρτητα τμήματα το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η αρχική λοιπόν φάση της οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιελάμβανε οκτώ συνολικά τμήματα, με έδρα το Βόλο, εκτός από το Τμήμα Ιατρικής, που είχε έδρα τη Λάρισα. Από τα τμήματα αυτά, τα δύο Παιδαγωγικά και το Τμήμα Γεωπονίας άρχισαν να δέχονται τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Από το επόμενο έτος 1989-90 άρχισε να λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 άρχισαν να λειτουργούν τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και το Τμήμα Ιατρικής. Το Γενικό Τμήμα επίσης, το οποίο δεν είχε δικούς του φοιτητές, άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα άλλα Τμήματα.

Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος της λειτουργίας του διαδικτυακού Κόμβου είναι η άμεση και αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας και στα λοιπά ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υφιστάμενη Παραγωγή.

Ο Κόμβος απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τους Παραγωγικούς και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, τους Ιδιώτες και στους Ερευνητές. Παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, σε ηλεκτρονική μορφή, για τις δραστηριότητες και τις ερευνητικές δυνατότητες τους με έμφαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.

Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

2. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

3. Πολυτεχνική Σχολή

4. Σχολή Επιστημών Υγείας

5. Σχολή Θετικών Επιστημών

6. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας