Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού  Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) έτους 2021.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους  για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Οι αιτήσεις  ξεκίνησαν από τις 25 Ιουνίου και θα διαρκέσουν  μέχρι και την Τετάρτη 30 ΙουνίουΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. Προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

Μηχανογραφικό 2021- Γενικές Πληροφορίες

Προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password)ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

Από 25 Ιουνίου, πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

– Όσοι  έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ. Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος, στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ.

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Επισημαίνεται ότι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ. Αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

-Οι τελειόφοιτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έτους 2021 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις. Οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικής Δοκιμασίας

Η προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ  είναι από την Πέμπτη 24-6-2021 μέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021.

Με πληροφορίες από minedu.gov.gr