Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι να εισαχθούν σε τμήματα της αρεσκείας τους χωρίς να δώσουν ξανά Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Οι πτυχιούχοι λοιπόν που επιθυμούν να καταταγούν στο ΤΕΦΑΑ Σερρών με κατατακτήριες εξετάσεις, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου 2019. 

Κατά την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν:

 1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α. Οστεολογία

 • Γενικές γνώσεις του ερειστικού ιστού
 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής της διαπλάσεως και της λειτουργίας των οστών.
 • Αδρά περιγραφή των οστών του ανθρώπινου σκελετού
 • Γενικές γνώσεις περί του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης του θώρακος και της πυέλου

Β. Αρθρολογία

 • Γενικές γνώσεις περί των διαρθρώσεων και συναρθρώσεων
 • Γενικές γνώσεις περί της διαμορφώσεως και της λειτουργίας των αρθρώσεων του σκελετού (αρθρώσεις κεφαλής σπονδυλικής στήλης θώρακος άνω και  κάτω άκρων περιγραφή των κινήσεων των αρθρώσεων και κινούντες μύες).

Γ. Μυϊκό Σύστημα

 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής και της λειτουργίας των γραμμωτών μυών
 • Μύες του σώματος κατά χώρες (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, κοιλιάς, άνω και κάτω άκρων)
 • Ενέργεια κάθε μυός κατά τις κινήσεις του σώματος και των μελών αυτού

Δ.   Σπλαχνολογία

 • Αδρά περιγραφή από απόψεως μορφής θέσεως και λειτουργίας των οργάνων του πεπτικού- αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος.

Ε.   Κυκλοφοριακό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή της καρδιάς, των αρτηριών, των φλεβών, των τριχοειδών αγγείων και λεμφαγγείων

ΣΤ. Νευρικό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή του εγκεφάλου του νωτιαίου μυελού των εγκεφαλικών   και νωτιαίων νεύρων.

2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 

 • Προπονητικοί στόχοι- Δόμηση της Προπόνησης-Μέθοδοι Προπόνησης -Αρχές προπόνησης
 • Αθλητική Τεχνική και προπόνηση τεχνικής
 • Φυσική κατάσταση και προπόνηση Φυσικής κατάστασης (Δύναμη , Ταχύτητα, Αντοχή, Ευκινησία)
 • Τακτική και προπόνηση τακτικής
 • Περιοδικότητα- Κύκλοι Προπόνησης

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Βασικές έννοιες και αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, κλάδοι της Παιδαγωγικής, μέθοδοι έρευνας της παιδαγωγικής επιστήμης.
 • Παιδαγωγική διαδικασία: δομικά γνωρίσματα, προϋποθέσεις, παιδαγωγικό ζεύγος
 • Ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της αγωγής. Διαχρονικοί παράγοντες που καθιστούν την αγωγή αναγκαία και δυνατή
 • Αναπτυξιακά στοιχεία για το/τη μαθητή/-ήτρια: Βασικά χαρακτηριστικά της νοητικής, ψυχο-κοινωνικής και κινητικής ανάπτυξης μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ο Εκπαιδευτικός: Προσωπικότητα, τυπολογίες εκπαιδευτικών, χαρακτηριστικά ιδανικού δασκάλου, ρόλος, βασικές προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού
 • Σκοποί και μέσα αγωγής και μάθησης/Αναλυτικά Προγράμματα  φυσικής αγωγής
 • Τα κίνητρα και η παρακίνηση στην εκπαίδευση/Φυσική Αγωγή.  Ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος κινήτρων και Αγωγή για μια δια βίου άσκηση
 • Η διάγνωση, η μέτρηση και η αξιολόγηση ως παιδαγωγικές διαδικασίες
 • Έλεγχος και διοίκηση της τάξης / Αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων στη σχολική τάξη

Δείτε αναλυτικά παρακάτω:

Με πληροφορίες από phed-sr.auth.gr
Μη ξεχάσεις να διαβάσεις: