Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ, ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 26760/Y1 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με θέμα:ΙΕΚ

«Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 590/24.02.2020).ΙΕΚ

Βρείτε την Απόφαση εδώ

ΕΟΠΠΕΠ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΟΠΠΕΠ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις θα εκκινήσει την Τετάρτη 11/03/2020. Σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα ανακοινωθούν,θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/03/2020.

Η υποβολή αιτήσεων αφορά όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δημοσιεύονται:

α. οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων
(βλ. σχετικά: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 και
β. οι Κατάλογοι Ερωτήσεων των εξετάσεων για κάθε ειδικότητα.
(βλ. σχετικά: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην κεντρική ιστοσελίδα του στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/  αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.

Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθεί τις σχετικές λεπτομέρειες που τον αφορούν με ατομική του ευθύνη.

Με πληροφορίες από eoppep.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

Βασικοί Κανονισμοί ΙΕΚ

ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ: Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Των Αποφοίτων

Σπουδές Στο ΙΕΚ Σερρών